ARS Model 5000 và Model 2200 – Thiết bị kiểm soát EQ của Alpha Recording System (ARS)

EqualizerModel 5000 và Model 2200 – Thiết bị xử lí và kiểm soát EQ của Alpha Recording System (ARS).

 • Được thiết kế để phù hợp với tất cả các thể loại âm nhạc và các nguồn âm thanh khác nhau như Vinyl, CD hay là Laptop.
 • Hỗ trợ Wider Filter Q có thể điều chỉnh độ rộng khi cắt hoặc boost.
 • Cả 2 cổng kết nối Input,Output của Model 5000 và Model 2200 đều sử dụng được RCA hoặc Canon(XLR).

  • Dải tần số có thể kiểm soát:
  • Model 2200 EQ : 31.5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1Khz, 2Khz, 4Khz, 8Khz, 16Khz.
  • Model 5000 EQ : 75Hz, 300Hz, 1Khz, 3Khz, 10Khz.
  • Khả năng cắt hoặc boost : ± 12dB.
  • Tuy nhiên với 10 band EQ thì Model 2200 sẽ có thể kiểm soát tốt hơn và nhiều dải tần số hơn là MODEL 5000 (5 band EQ).
  • Alpha Recording System đã giảm thiểu noise bằng cách thiết kế bảng mạch chính và bảng mạch nguồn độc lập và đặt chúng tách rời nhau cho mỗi thiết bị.

ARS Model 5000 và Model 2200 hiện có giá bán khoảng 1300USD.

2020-01-01T11:30:04+00:00

Leave A Comment