Denon DJ’s MCX8000 Đã Xuất Hiện Bản Update Mới Nhất

Kể từ khi thiết bị SC5000 của Denon DJ được phát hành, đã có một số những người đã sớm có thể làm quen với nó .MCX8000 là phiên bản “mới nhất” của Denon vào thế hệ của các dòng sản phẩm Engine-powered khi nó được phát hành vào năm 2016. Lần này, Denon DJ cuối cùng đã cho công bố phiên bản thử nghiệm beta một phần mềm mới cho MCX8000, đưa nó vào thế hệ đầu tiên của dòng máy.

Vì vậy, MCX8000 đang nhận được một phiên bản mới (2.0) của mình . Phần mềm này đã bước vào giai đoạn thử nghiệm công cộng – có nghĩa mặc dù nó chưa hoàn toàn sẵn sàng cho việc sử dụng rộng rãi nhưng nó rất thân thiện và nhanh chóng làm quen với người dùng. Những người dùng hiện tại có thể tải phiên bản beta của phần mềm trên diễn đàn của DJ Denon – nếu được phê duyệt bởi những người điều hành ở đó.

Các tính năng lớn nhất trong phần mềm hỗ trợ mới: hỗ trợ Engine Prime chuẩn ổ đĩa USB. Vì vậy, nếu bạn đã kết hợp một thanh USB cho người sử dụng thiết bị SC5000, cấu trúc đầy đủ của nó sẽ hoạt động trong MCX8000. Một ngoại lệ: các tệp FLAC vẫn không hoạt động trên MCX8000, dòng máy này sẽ không hỗ trợ định dạng các tệp đó.

Các tính năng khác trong cập nhật firmware mới bao gồm:

Hỗ trợ thêm các ổ đĩa USB chuẩn đã được Engine Prime
Thêm trình đơn tùy chọn kiểm soát suy giảm của Mic 1 (0dB to -20dB)
Thêm tùy chọn trình đơn tính năng kiểm soát suy giảm của Mic 2 (0dB đến -20dB)
Đã thêm tùy chọn trình đơn tiện ích cấp Talk over (-20db to -40dB)
Đã thêm tùy chọn trình đơn Tiện ích mở rộng Talk Over (nhanh, bình thường)
Thêm Booth Nhận tùy chọn trình đơn tùy chọn tín hiệu mic (bật, tắt)
Thêm hỗ trợ Beat Grid cho các ổ đĩa chuẩn của Engine Prime
Đã thêm tính năng trình chiếu của Beat Grid
Thêm tính năng Quantize
Thêm tùy chọn lượng tử 1/8, 1/4, 1/2, 1-beat và tắt để cài đặt / kích hoạt các hotcues và vòng lặp
Đã thêm tính năng Beat Sync
Thêm 12 giờ đĩa cứng LED thiết lập lại cho tín hiệu
Thêm việc sắp xếp BPM khi duyệt các bài hát qua Bộ lọc BPM
Đã khắc phục vấn đề “không xác định” được hiển thị cho tên bài hát trong thùng và các danh sách phát có trên 500 bài hát
Đã khắc phục sự cố khi thiết bị không đăng ký dưới dạng thiết bị MIDI trên một số hệ thống Mac OS nhất định
Cố định vấn đề mà pitch fader đã không được báo cáo trong SysEx initialization message
Nhiều bản sửa lỗi bổ sung và nâng cao tính ổn định.

H/T : DJTechtools

2019-01-22T15:57:23+00:00

Leave A Comment