‘HUMAN’ – Steve Angello

Hôm nay, Steve Angello đã phát hành album thứ hai được mong đợi từ lâu của anh ấy Human. 

Trước khi phát hành album đầu tay năm 2016, Wild Youth, Angello đã rất mong muốn khám phá cách viết nhạc, kết quả là 13 bài hát đã được ra đời. Wild Youth là những cảm xúc thường xảy ra trong cuộc sống mà chúng ta phải trải qua. 

Còn ở Human, Angello tạo ra một con người trưởng thành từ chàng trai trẻ trong quá khứ, nay đã đạt đến sự thoải mái và tự do mà nhiều người trong chúng ta cố gắng đạt được . Angello đã có chỗ đứng trong cuộc sống và sự nghiệp của anh, nơi mà anh đã đưa ra kỳ vọng, và anh đã tạo ra một album sâu sắc như cuộc hành trình mà bản thân anh đã phải trải qua để đạt đến thời điểm hiện tại của anh trong cuộc sống.

Steve Angello đã có một tầm rất nhìn tốt về âm nhạc của anh. Mặc dù chúng ta có thể không bao giờ thực sự hiểu được tầm nhìn của anh ấy hay những câu chuyện anh ấy đang kể, thông điệp anh ấy gửi sẽ hoàn toàn truyền cảm hứng và cộng hưởng với người nghe. Chúng tôi khuyến khích bạn nghe toàn bộ album, nó sẽ xứng đáng với thời gian của bạn. 

2019-01-22T15:56:43+00:00

Leave A Comment