Native Instrument (NI) công bố danh sách những phần mềm cũ bị ngưng hỗ trợ

Native Instrument (NI) vừa công bố danh sách những phần mềm sẽ bị ngưng hỗ trợ trong năm nay.

Danh sách này không chỉ bao gồm các công cụ vstplugin (Absynth 2 3, Pin 2, FM7, Pro-53, Spectral Delay, Guitar Rig 2 … ) hay các phiên bản khác nhau của phần mềm Traktor DJ cũ mà còn có nhiều thư viện khác nhau của bên thứ ba.

Kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2020, một loạt các sản phẩm và trung tâm dịch vụ kích hoạt sẽ bị ngừng cung cấp. Điều này có nghĩa là các sản phẩm đã được cài đặt và kích hoạt vẫn có thể được sử dụng mà không bị giới hạn tuy nhiên lại không thể cài lại những phiên bản này và kích hoạt trên thiết bị mới.

Trong tương lai, tất cả các sản phẩm phần mềm sẽ cần phải được kích hoạt và quản lý thông qua Platform mới của Native Instrument.

Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các sản phẩm sắp bị ngừng sản xuất tại đây.

2020-03-17T05:40:26+00:00

Leave A Comment