XDJ-XZ đã có thể sử dụng với phần mềm Serato DJ Pro

Pioneer DJ đã tiến hành cập nhật phiên bản Firmware 1.10 mới cho XDJ-XZ vào ngày 10/03 vừa qua.

Trong phiên bản này họ sẽ tích hợp tính năng đã được người dùng Serato mong đợi từ lâu đó là :

  • Hỗ trợ sử dụng với Serato DJ Pro.
  • Cập nhật thêm tính năng đọc file định dạng FLAV : 44100Hz48000Hz16-bit và 24-bit.
  • Những cài đặt trên MIXER MIDI MESSAGE cũng được bổ sung và cải thiện.
  • Khắc phục sự cố với đầu ra âm thanh từ cổng SEND.

Bên cạnh đó Pioneer DJ cũng đã khắc phúc tất cả những lỗi nhỏ phát sinh từ XDJ-XZ.

Để có thể sử dụng bạn cần cài đặt phần mềm Serato DJ Pro và cập nhật bản firmware XDJ-XZ mới nhất .

Link download : Serato DJ Pro

Link download : Firmware XDJ-XZ

2020-03-13T14:34:52+00:00

Leave A Comment