Mixer

DJM-900NXS2

Nâng sự kiểm soát âm thanh của bạn lên tầm cao mới với DJM-900NXS2 , có bộ xử lý Mixer [...]

Xone PX5

Cũng là một sản phẩm đến từ Xone , nhưng Xone: PX5 lại mang công nghệ của thế giới âm [...]

Mixer Xone 92

Xone là một chiếc Mixer : 92 là một chiếc Mixer bao gồm sáu kênh đa năng, nó nổi tiếng [...]